Συστήματα Αυτοματισμού Σκαφών

y_aut


 Η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος αυτοματισμού και ασφάλειας σε χώρους που απαιτούν μέγιστη οικονομία κυβικών εκατοστών, αποτελεί πρόκληση σχεδιαστική όσο και τεχνολογική, πολύ περισσότερο από όσο σε μια ευρύχωρη κατοικία.

 Ο αυστηρά δομημένος και περιορισμένος χώρος ενός σκάφους αναψυχής δεν επιτρέπει «ανοίγματα» για την εγκατάσταση συσκευών ελέγχου μεγάλων διαστάσεων, ενώ από την άλλη, ο διαμοιρασμός των συσκευών σε διαφορετικούς χώρους, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Το σύνολο των μονάδων ελέγχου, θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, εύκολα προσβάσιμο σωστά δομημένο και τεχνικά αναβαθμίσιμο.

 Η τεχνογνωσία αλλά και τα προϊόντα που διαθέτει η Projecting & Sounding ART καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και είναι εξίσου πιστοποιημένα με τους Τεχνικούς της εταιρίας μας, ως προς τα πλέον απόλυτα στάνταρτ του σήμερα και του αύριο.