Διαυγής Ομιλία. Χωρίς Διαρροές.

b_clrsp


Ο χώρος συνάντησης ή συνεδρίασης της επιχείρησής σας οφείλει να φέρει δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Τη δυνατότητα να αποδίδει πεντακάθαρα τη φωνή κάθε ομιλητή και παράλληλα, να μην διαρρέει τα όσα συζητούνται, τόσο για λόγους εμπιστευτικούς, όσο και για την αποφυγή ενόχλησης γειτονικών χώρων. Κανένας εργαζόμενος δεν θα ευχαριστηθεί ακούγοντας διαλόγους από το meeting room ενώ θέλει να επικεντρωθεί στη δουλειά του. Το ίδιο δυσαρεστημένος θα ήταν και αν καθόταν στο τέλος της αίθουσας και δεν μπορεί να σας ακούσει καθαρά στην εταιρική σας συνάντηση.

Η Projecting & Sounding ART διαθέτει την εξειδίκευση και τα πλέον εξελιγμένα και αισθητικά άρτια υλικά ακουστικής διαμόρφωσης και ηχομόνωσης. Ξεχάστε την ενοχλητική αντήχηση και τη βαβούρα στις αίθουσες συνεδριάσεων. Ξεχάστε τις ενοχλητικές διαρροές σε διπλανά δωμάτια. Ότι ειπωθεί στην παρουσίαση ή το meeting σας θα μείνει στον ίδιο χώρο. Και θα το ακούσουν όλοι, με κρυστάλλινα καθαρό ήχο.