Ασφάλεια Ειδικών Χώρων

b_spsrm


 Για τους χώρους όπου ενδέχεται να φυλάτε αντικείμενα υψηλής αξίας και σημασίας, τους χώρους όπου βρίσκονται πολύτιμα δεδομένα όπως για παράδειγμα το δωμάτιο των server σας και πολλά άλλα, η Projecting & Sounding ART μπορεί να εγκαταστήσει μεικτό σύστημα ασφάλειας, ώστε να νιώθετε πρόσθετη ασφάλεια για κάθε τέτοιο, ειδικό χώρο.

Η ύπαρξη παράλληλων συστημάτων ελέγχου και παρουσίας σε άμεση επικοινωνία με τον κεντρικό «εγκέφαλο» αυτοματισμού και ασφαλείας της επιχείρησης, σας παρέχουν άμεσες ειδοποιήσεις για συμβάντα που αφορούν στους χώρους αυτούς, ειδοποιώντας σας με κάθε δυνατό τρόπο, είτε βρίσκετε εντός είτε εκτός γραφείου.