Ασφάλεια Χώρων Εργασίας

b_ofse


Τα συστήματα ασφαλείας που εγκαθιστά η Projecting & sounding ART βρίσκονται διαρκώς στην αιχμή της κατηγορίας τους και είναι εγγυημένα για την αδιάρρηκτη λειτουργία τους. Παράλληλα, φροντίζουν να είναι και εξαιρετικά διακριτικά, ώστε να αποφεύγεται το «άγχος παρακολούθησης» που δημιουργεί ο άμεσα ορατός εξοπλισμός ασφαλείας.

Συνδυάζοντας τους πλέον ικανούς αισθητήρες με εξελιγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας, τα έξυπνα συστήματα ασφαλείας ειδοποιούν εγκαίρως και διακριτικά τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό ασφαλείας της επιχείρησης, παρέχοντας απλή και κατανοητή πληροφόρηση για τα συμβάντα συναγερμού.

Επιπλέον, η Projecting & Sounding ART φροντίζει ώστε η εκάστοτε εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας να γίνει με βάση όλες τις ζώνες κινδύνου μέσα και έξω από την επιχείρησή σας, όλα τα πιθανά σενάρια εισβολής αλλά και με βάση τις δικές σας, καθημερινές συνήθειες (ώρες παρουσίας, συνήθεις διαδρομές διέλευσης κ.α.)