Συστήματα Ελέγχου Εισόδου

b_se


Η Projecting & Sounding ART σας καλεί να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια κάθε εξωτερικής και εσωτερικής θύρας της εταιρίας σας, με τα πλέον προηγμένα συστήματα οπτικής και βιομετρικής αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλίζετε ότι αυτοί που θα κινούνται στα γραφεία σας, θα είστε εσείς και όλοι όσοι εσείς έχετε εγκρίνει.

Τα συστήματα ασφαλείας που εγκαθιστούμε, σας δίνουν τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας στις εισόδους των χώρων της εταιρίας, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης που εσείς επιθυμείτε, για κάθε εργαζόμενο. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ορίσετε και να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή, ποιος, που και πότε είχε πρόσβαση σε κάθε χώρο.