Σταθερότητα & Αξιοπιστία

y_net


 Στην Projecting & Sounding ART γνωρίζουμε καλά πως αυτό που επιθυμεί ο πελάτης δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη σύνδεσή του στο δίκτυο, χωρίς να πρέπει ο ίδιος να εμπλακεί σε καμία διαδικασία επαναφοράς ή ρύθμισης όταν ταξιδεύει με το σκάφος αναψυχής του.

 Μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναφωνήσετε “δεν πιάνει καλά το WiFi” στους χώρους του σκάφους ή ότι το streaming των αρχείων σας δεν τρέχει με… 1000. Για κάθε φαινομενικά δύσκολο πρόβλημα δικτύωσης, δίνουμε εντυπωσιακά απλές λύσεις!