Συστήματα Δικτύωσης

y_net2


 Η ανάγκη της συνεχούς πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι εξίσου σημαντική κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο σκάφος σας, όσο είναι και στην καθημερινότητα της οικίας σας. Τόσο για λόγους ψυχαγωγίας, όσο – και ακόμα σημαντικότερα – για την εξασφάλιση συνεχούς επαφής με την εργασία σας, εφόσον και όποτε αυτό χρειαστεί.

 Ένα διαρκώς κινούμενο σκάφος ξεπερνά τις προκλήσεις μιας σταθερής κατοικίας και ο κοινός παρονομαστή της αξιοπιστίας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η σύνδεση του σκάφους σας στο διαδίκτυο χωρίς διακοπές, είναι μια επιπλέον πρόκληση για την Projecting & Sounding ART. Η εξειδίκευση αλλά και ο εξοπλισμός που εγκαθιστούμε, εγγυόνται τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία σύνδεσης, βρίσκεται στο προσκήνιο των πλέον σύγχρονων και διαρκώς αναβαθμίσιμων προδιαγραφών και επιπλέον, εξασφαλίζει περισσότερες από μια δυνατότητες σύνδεσης, ώστε αν ο τρόπος Α αποτύχει, να υπάρχει πάντα ένα «plan B»!