Έλεγχος Σκίασης

y_light


Οι δυναμικές μεταβολές των συνθηκών φυσικού και τεχνητού φωτός στο εσωτερικό του σκάφους, μπορούν να γίνουν μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αντί να πρέπει εσείς να αναλάβετε τον έλεγχο των σκιάστρων, το σκάφος σας θα σκέφτεται έξυπνα και θα πράττει αυτόνομα.

 Για παράδειγμα, την επιθυμητή ώρα κάθε πρωί, το σύστημα μπορεί να αποσύρει τα σκίαστρα, ώστε το φυσικό εξωτερικό φως να σας βοηθήσει να ξυπνήσετε πιο φρέσκοι. Αντίστοιχα το μεσημέρι όπου το έντονο ηλιακό φως συνήθως ενοχλεί, το σύστημα σκίασης θα αναλάβει να το ελαττώσει στον απαραίτητο βαθμό. Αντίστοιχα, κατά τη δύση του ηλίου, το σύστημα σκίασης θα αποκαλύψει πλήρως τα παράθυρα στα σαλόνια του σκάφους για να απολαύσετε το μαγευτικό ορίζοντα!