Ασφάλεια Σκάφους

y_sft


Για τα μικρότερα συνήθως σκάφη που ενδέχεται να υστερούν σε προηγμένα συστήματα δήλωσης θέσης ή άλλες δυνατότητες εντοπισμού σε περίπτωση κλοπής, η Projecting & Sounding ART μπορεί να εγκαταστήσει κατάλληλο εξοπλισμό.

 Με τη χρήση του συστήματος επικοινωνίας και δικτύωσης του σκάφους, η δήλωση της θέσης του ανά πάσα στιγμή, μπορεί να σας κοινοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, μέσω για παράδειγμα του smartphone σας ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο θα έχετε πρόσβαση.