Ασφάλεια Ειδικών Χώρων

y_sps


Για τους χώρους όπου ενδέχεται να φυλάτε αντικείμενα ή τιμαλφή υψηλής αξίας και σημασίας, η Projecting & Sounding ART μπορεί να εγκαταστήσει μεικτό σύστημα ασφάλειας, ώστε να νιώθετε πρόσθετη ασφάλεια για κάθε τέτοιο, ειδικό χώρο.

 Η ύπαρξη παράλληλων συστημάτων ελέγχου και παρουσίας σε άμεση επικοινωνία με τον κεντρικό «εγκέφαλο» αυτοματισμού του σκάφους, σας παρέχουν άμεσες ειδοποιήσεις για συμβάντα που αφορούν στους χώρους αυτούς, ειδοποιώντας σας με κάθε δυνατό τρόπο, είτε βρίσκετε εντός είτε εκτός του σκάφους.