Έντυπες Διαφημίσεις

Η Projecting & Sounding ART συμμετέχει τακτικά σε διαφημιστικές ενέργειες του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται διαρκώς με τη διαφημιστική δραστηριότητα της εταιρίας, τόσο ως προς τις Υπηρεσίες, όσο και σχετικά με τα Προϊόντα μας.

Για να εξερευνήσετε τα διαφημιστικά δημοσιεύματα, κάνετε κλικ στις μικρογραφίες οι οποίες αναπτύσσονται στις επιμέρους σελίδες τους, όπου περιέχονται και τα εξώφυλλα των περιοδικών στα οποία και παρουσιάστηκαν.

Έντυπες Διαφημίσεις