Επίγεια Τηλεόραση & Ραδιόφωνο

dv_t


Παρά το γεγονός ότι η Digea προσπαθεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ψηφιακή κάλυψη για όλη τη χώρα , τα προβλήματα της ποιότητας λήψης παραμένουν, όπως και κατά τη διάρκεια της αναλογικής εποχής…

H Projecting & Sounding ART ειδικεύεται στη βελτιστοποίηση της ψηφιακής λήψης, με τη χρήση προηγμένων οργάνων μέτρησης της έντασης του πεδίου, για να εξασφαλιστεί μηδενική απώλεια σήματος για όλες τις ζώνες λήψης της κατοικίας σας.