Ηχητική Διαμόρφωση Χώρων Ψυχαγωγίας

sound_2_


Με βάση τα όσα αναφέρουμε στην εισαγωγή μας περί Ακουστικής Διαμόρφωσης, κάθε χώρος ψυχαγωγίας ο οποίος προορίζεται για χρήση συστήματος ήχου, φέρει εγγενή προβλήματα από τη στιγμή που δεν έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία.

Παρά τα οποιοδήποτε ύψος ποσού που έχετε να διαθέσετε για την απόκτηση ηχητικού συστήματος υψηλών επιδόσεων, θα καταλήξετε δυσαρεστημένοι με μέτρια έως και ως… κακόηχη επένδυσή σας, ενώ στην πραγματικότητα, ο κύριος υπαίτιος δεν είναι άλλος από τον χώρο.

Η Projecting & sounding ART διεξάγει αναλυτικές ηχητικές μετρήσεις με ειδικά όργανα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει ηχητικά το χώρο, εξουδετερώνοντας τις αρνητικές του επιδράσεις. Το αυτό υλοποιείται με τη χρήση υλικών με χαμηλό προφίλ αλλά και αισθητικά άρτιων πάνελ ακουστικής διαμόρφωσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα προϊόντα της πορτογαλικής Vicoustic.