Τηλεφωνικά Κέντρα

al_tc


Τα τηλεφωνικά κέντρα στα οποία εξειδικεύεται η Projecting & Sounding ART διαθέτουν όλη την απαιτούμενη τεχνολογία για εύκολη και αξιόπιστη επικοινωνία εντός και εκτός της κατοικίας. Στις ειδικές τους δυνατότητες περιλαμβάνεται η σύνδεση και ο αυτόματος συγχρονισμός με τον ψηφιακό τηλεφωνικό σας κατάλογο, η πλήρης αφομοίωση των μέσων επικοινωνίας του χώρου εργασίας σας, καθώς επίσης και οι δωρεάν κλήσεις μέσω VoIP.

Παρά τη φαινομενική πολυπλοκότητά τους, τα τηλεφωνικά κέντρα μας έχουν επιλεγεί ειδικά για τη μέγιστη δυνατή ευκολία χρήσης και τη φιλικότατη λειτουργικότητα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις εκμάθησης χρήσης.

Παράλληλα, τα εν λόγω κέντρα παρέχουν και τη δυνατότητα σύνδεσης της γραμμής της οικίας με το smartphone σας, ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις από το τελευταίο σαν να ήταν το σταθερό σας τηλέφωνο, χωρίς προώθηση μέσω του παρόχου. Το αυτό σας επιτρέπει να απαντάτε κλήσεις στο smartphone σας από κάθε άλλο χώρο σα να βρίσκεστε στο σπίτι, αρκεί να βρίσκεστε σε σύνδεση WiFi.