Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας

en_ep


Η Projecting & Sounding ART αναζητά διαρκώς και διαθέτει τις πλέον εξελιγμένες συσκευές ενδοεπικοινωνίας , οι οποίες προσδίδουν πραγματικά νέες διαστάσεις στην κατηγορία τους. Οι άμεσες ευκολίες που παρέχουν για κατοικίες ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι αυτές της άμεσης αναγγελίας και αναζήτησης με τη χρήση της φωνής.

Αντί λοιπόν να πρέπει να… βάλετε τις φωνές ή να ψάχνετε στα εσωτερικά τηλέφωνα ή στα κινητά τους το βοηθητικό προσωπικό ή τα παιδιά σας επειδή ήρθε η ώρα του φαγητού, μπορείτε με μια απλή αναγγελία να είστε σίγουροι ότι σας έχουν ακούσει.