Συστήματα Αναγνώρισης Ταυτότητας

c_acc


Η γκάμα των συστημάτων ελέγχου εισόδου της Projecting & Sounding ART περιέχει μεταξύ άλλων και συστήματα με κωδικούς PIN και κάρτες μαγνητικές ή ραδιοκυμάτων. Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων μπορεί να ποικίλει ανά είσοδο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε πλήρως ποιοι και σε ποιες εισόδους μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Τα εν λόγω συστήματα εξασφαλίζουν ότι οι είσοδοι είναι κλειδωμένες και όχι απλά κλειστές, πριν από την ενεργοποίηση κάθε συστήματος εισόδου. Παράλληλα, ο κεντρικός διαχειριστής του συστήματος ασφαλείας θα σας ειδοποιεί άμεσα για οποιαδήποτε εισαγωγή λανθασμένου κωδικού ή προσπάθειας πρόσβασης από μη εγκεκριμένα άτομα.