Ολοκληρωμένες Κατοικίες

Lighting_3


Σε ήδη ολοκληρωμένες κατοικίες που απαιτούν την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σκίασης και φωτισμού, η Projecting & Sounding ART επιλέγει μαζί με τον πελάτη την κατάλληλη μετατροπή της κατοικίας σε «έξυπνη», χωρίς εκτενείς επεμβάσεις στους χώρους.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το γεγονός πως αν ο πελάτης το επιθυμεί, η Projecting & Sounding ART μπορεί να επέμβει σε ολοκληρωτικό ανακατασκευαστικό βαθμό σε κάθε χώρο.

Στην περίπτωση της ήπιας επέμβασης, η Projecting & Sounding ART αξιοποιεί ασύρματες μονάδες επικοινωνίας, τοπική τοποθέτηση dimmer και ρελέ, αποφεύγοντας έτσι τις όποιες δομικές και κατασκευαστικές επεμβάσεις στον εκάστοτε χώρο.