Νεόδμητες Κατοικίες

Lighting_2

Η νεόδμητη κατοικία προσφέρει στην Projecting & sound ART και παράλληλα και σε εσάς, το εξαίρετο πλεονέκτημα της καθολικής αρχικής μελέτης του έργου. Το αποτέλεσμα; Η απόλυτη βελτιστοποίηση του συστήματος που θα εγκατασταθεί, ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση της κατοικίας.

Για κάθε νέα κατοικία, η Projecting & Sounding ART εκπονεί ολοκληρωμένη ενεργειακή μελέτη, για την επίτευξη μέγιστης οικονομίας αλλά και αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου σκίασης και φωτισμού.

Ειδικοί ανιχνευτές παρουσίας και διέλευσης, αναλαμβάνουν να αυτοματοποιήσουν τα συστήματα ελέγχου του φωτισμού και της σκίασης ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τον προερχόμενο φωτισμό από το εξωτερικό της κατοικίας.

Παράλληλα, τα συστήματα αποκτούν νοημοσύνη. Έτσι, αν για παράδειγμα κάποιο μέλος της οικογένειας επιστρέψει στο σπίτι αργά τη νύχτα ενώ τα άλλα μέλη κοιμούνται, το έξυπνο σύστημα θα προσδιορίσει την παρουσία των υπόλοιπων μελών στα δωμάτια και θα ενεργοποιήσει το σύστημα φωτισμού σε χαμηλή ένταση και μόνο στα σημεία διέλευσης του πρώτου.