Κατοικίες

Για την Projecting & Sounding ART, η έννοια της κατοικίας συντίθεται από ένα ολιστικό σύνολο υπηρεσιών, που δημιουργήθηκαν με βάση τους θεμελιώδεις πυλώνες του ιδανικού, σύγχρονου χώρου διαβίωσης.


Η σύγχρονη κατοικία σκέφτεται, γνωρίζει τις συνήθειές σας, ενεργεί αυτοματοποιημένα και εξοικονομεί ενέργεια. Σας διασκεδάζει με ιδιοφυείς τρόπους, εμφανίζει τις συσκευές ψυχαγωγίας όταν αυτές χρειάζονται γιατί σέβεται την αισθητική σας και είναι ακουστικά διαμορφωμένη για να ακούτε σωστά, χωρίς να ενοχλούνται οι παρακείμενοι χώροι.

Η σύγχρονη κατοικία φέρνει το γραφείο σας στο σπίτι όποτε αυτό χρειαστεί, σας παρέχει τεχνολογίες επικοινωνίας στην αιχμή της κατηγορίας τους, σας ψυχαγωγεί με οπτικοακουστικό υλικό της συλλογής σας αλλά και από όλα τα μέρη του κόσμου και τέλος, εξασφαλίζει αδιάρρηκτη ασφάλεια για την περιουσία και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.